Oczekiwania wójtów. Konwent wójtów woj. kujawsko-pomorskiego o rozwoju obszarów wiejskich

Pilnej informacji na temat stanu prac nad kształtem wspólnej polityki rolnej UE oraz dostrzeżenia problemów finansowych samorządów lokalnych - domaga się Konwent Wójtów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W stanowisku w sprawie rozwoju obszarów wiejskich po 2020 roku, skierowanym m.in. do: premiera i ministra rolnictwa, samorządowcy z Kujaw przypominają, że "celem polityki rozwoju obszarów wiejskich UE, będącej drugim filarem wspólnej polityki rolnej (WPR), jest wspieranie obszarów wiejskich Unii i sprostanie licznym wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym i społecznym XXI wieku".

"W świetle trwających prac w Unii Europejskiej nad tym jaka będzie Wspólna Polityka Rolna po 2020 r." domagają się: "zwiększenia działań w ramach II filaru WPR dotyczących podstawowych usług na obszarach wiejskich na poziomie dofinansowania 85 proc. takim jak w projektach RPO, który to pozwoli realizować samorządom lokalnym inwestycje w infrastrukturę obszarów wiejskich".

Konwent Wójtów reprezentujących kujawsko-pomorski samorząd oczekuje też pilnego udzielenia "informacji na temat prac MRiRW z KE na temat kształtu II filara WPR tak, aby samorządy lokalne mogły planować inwestycje na obszarach wiejskich w oparciu o wiele źródeł finansowania", a także "zwiększenia środków WPR na działania publiczne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, społeczności wiejskich i małych miast oraz dostrzeżenia problemów finansowych samorządów lokalnych".

Konwent optuje ponadto za ograniczeniem możliwości przesuwania środków pomiędzy I, a II filarem WPR.

Sekretarz Generalny Związku Gmin Wiejskich RP Leszek Świętalski podkreśla, że stanowisko Konwentu "jest ważnym głosem wspierającym także działania Związku Gmin Wiejskich RP oraz opinie samorządów z obszarami wiejskimi w sprawie przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku". "Stanowi także wkład w dyskusji nad założeniami Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027" - podkreśla sekretarz Związku publikując na stronie ZGWRP pełne stanowisko kujawskich samorządowców.

js/Opublikowano: 2019-09-06 15:07

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.