Kulturowy Racibórz. Władze Raciborza chcą w nim utworzyć park kulturowy

Racibórz chce być kolejnym polskim miastem, które utworzy na swoim terenie park kulturowy. W Polsce takich obiektów jest na razie 35, a na samym Śląsku – cztery.

Jak pisze raciborski magistrat, park kulturowy to „szczególna forma ochrony stworzoną z myślą o ochronie przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku działalności człowieka, zawierającej wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze”.

„Na obszarze parku kulturowego mogą być ustanowione zakazy i ograniczenia dotyczące m. in. umieszczania tablic, napisów i ogłoszeń reklamowych czy form małej architektury. Intencja jest taka, by chronić i eksponować to, co najbardziej wartościowe z punktu widzenia dorobku historycznego, architektonicznego i urbanistycznego miasta” – informuje Urząd Miasta w Raciborzu. Przypominając, że np. w Poznaniu prace nad utworzeniem parku kulturowego trwały 2 lata.

- Walka jest trudna, wymaga niełatwych rozmów m. in. z przedsiębiorcami, ale jest tego warta - przekonywał Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, który na zaproszenie wiceprezydenta Raciborza Michała Fity i Miejskiej Konserwator Zabytków Marii Olejarnik uczestniczył w środowym roboczym spotkaniu poświęconym idei utworzenia w Raciborzu parku kulturowego. O konieczności uporządkowania reklam i witryn w śródmieściu nie trzeba było nikogo przekonywać. Zaprezentowane przez Miejską Konserwator Zabytków na zdjęciach przykłady reklam i szyldów mówiły same za siebie.

- To Wasz dom, chciejcie aby był wyjątkowy. Reklama powinna być biżuterią architektoniczną - dodajmy wykonaną ze szlachetnych materiałów, a nie plastiku – mówił podczas tego spotkania Łukasz Konarzewski.

W spotkaniu udział wzięli m. in. dyrektorzy miejskich instytucji kultury i urzędnicy. Jednak nad wypracowaniem zapisów uchwały ustanawiającej park kulturowy w Raciborzu ma docelowo pracować powołany do tego zespół.

Zgodnie ze wstępną propozycją park kulturowy w Raciborzu miałby zostać utworzony na obszarze śródmieścia w obrębie biegu dawnych murów miasta oraz dawnego przedmieścia Bronki. Na mocy uchwały wprowadzony byłby m. in. zakaz wieszania reklam i szyldów powyżej parteru. Uchwała regulowałaby także wielkość i ilość reklam, szyldów oraz ich kolorystykę.

Ostateczną decyzję w sprawie planowanego parku kulturowego podejmie raciborska rada miasta w drodze głosowania nad projektem uchwały, po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach z wojewódzkim konserwatorem.

Jak czytamy w komunikacie raciborskiego magistratu, „głównym celem podjętych działań jest podwyższenie świadomości oraz współodpowiedzialności wszystkich mieszkańców za publiczną przestrzeń miasta”.

jmk/

Na podstawie: UM Racibórz

Opublikowano: 2019-09-06 08:31

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.