Klastry kluczowe. Szczyt Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej

Jedenaście polskich klastrów otrzymało status „Krajowego Klastra Kluczowego” (KKK) – podczas drugiego dnia Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej.

Temat współpracy klastrowej stał się jednym z głównych wątków Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej. Dzień po podpisaniu historycznego porozumienia pomiędzy europejskimi organizacjami klastrowymi – European Cluster Alliance, mającego na celu wzmocnienie głosu europejskich klastrów na forum Unii Europejskiej, jedenaście polskich klastrów otrzymało status „Krajowego Klastra Kluczowego” (KKK).

To:

1. Stowarzyszenie Zachodniopomorski Klaster Chemiczny Zielona Chemia
2. Klaster Zrównoważona Infrastruktura
3. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
4. Pomorski Klaster ICT Interizon.
5. Silesia Automotive & Advanced Manufacturing
6. Klaster Logistyczno Transportowy Północ-Południe
7. Klaster "Polska Grupa Motoryzacyjna"
8. Bydgoski Klaster Przemysłowy
9. Wschodni Klaster ICT
10. Śląski Klaster Lotniczy
11. Klaster LifeScience Kraków

Klastry te reprezentują ponad 1200 firm, jednostek badawczych, uczelni i IOB.

Status Krajowego Klastra Kluczowego przyznawany jest w oparciu o otwarty konkurs organizowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Aby stać się organizacją klastrową o statusie krajowego klastra kluczowego, należy wpisywać się w sferę działalności o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Nadanie statusu to wyróżnienie dla funkcjonujących w Polsce klastrów.

- Udana polityka klastrowa to polityka otwartości i współpracy, a ta wymaga autentycznego współdziałania pomiędzy ministerstwami, samorządami, przy aktywnym zaangażowaniu samych środowisk klastrowych. Dlatego nie jest przypadkiem, że nadanie statusu krajowych klastrów kluczowych, odbywa się podczas Szczytu Dyplomacji Samorządowej i Ekonomicznej – konferencji łączącej różne środowiska i perspektywy – zaznacza minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Dodaje, że w dzisiejszych warunkach, konkurencyjność gospodarek jest oparta w coraz większym stopniu o badania, rozwój i innowacje (B+R+I) oraz umiejętność dynamicznej absorpcji, udziału w tworzeniu i rozwoju nowych technologii. – Klastry jako stymulujące taki model działania, mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki tworzonemu w klastrze łańcuchowi wartości, mogą łatwiej adresować wyzwania rynku i szybciej rosnąć – mówi minister Emilewicz.

Wiceminister przedsiębiorczości i technologii, Marcin Ociepa, zauważa, że klastry to także inny horyzont myślenia – to poszukiwanie synergii i łączenia potencjałów. – I właśnie takiego myślenia potrzebujemy w Europie wobec wyzwań stawianych przez szybko rozwijające się rynki pozaeuropejskie - mówi. - Dzięki naturalnie nawiązującej się współpracy przedsiębiorstw, instytucji badawczych i otoczenia biznesu, organizacji pozarządowych oraz władz regionalnych w mechanizmie klastrów, wzrasta konkurencyjność gospodarek w wymiarze regionalnym i narodowym.

Tegoroczna edycja konkursu skierowana była do klastrów, którym w 2019 roku wygasał status KKK oraz dla tych ubiegających się o jego nadanie po raz pierwszy.

Do konkursu złożono 21 wniosków. Do finałowego III etapu oceny (panelu ekspertów) przeszło 14 wniosków. Członkami Komisji Oceniającej byli przedstawiciele MPiT, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, PARP oraz eksperci zewnętrzni.

jmk/

Na podstawie: MPiT

Opublikowano: 2019-09-10 10:40

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.