Rozwój retencji. Łączny koszt planowanych inwestycji to ok. 10 mld zł

Rząd przyjął uchwałę ws. założeń do Programu rozwoju retencji. Łączny koszt planowanych inwestycji to ok. 10 mld zł.

Rada Ministrów przyjęła w tym tygodniu uchwałę w sprawie "Założeń do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030".

Obecnie Polska magazynuje wodę w zbiornikach retencyjnych na poziomie ok. 4 mld m3, co stanowi tylko ok. 6,5 proc. objętości średniorocznego odpływu rzecznego. Tymczasem warunki fizyczne i geograficzne Polski stwarzają możliwości retencjonowania na poziomie ok. 15 proc.

Aby ograniczyć ryzyko powodziowe oraz złagodzić skutki suszy opracowany zostanie „Program przeciwdziałania niedoborowi wody” (nazywany Programem rozwoju retencji). Jego przyjęcie planowane jest na IV kwartał 2020 r. – I kwartał 2021 r.

Program będzie zakładał połączenie wszelkich dostępnych metod retencjonowania wody: retencję dużą, małą, sztuczną, naturalną oraz meliorację. Załącznik do przyjętych założeń programu stanowi wykaz 94 inwestycji, które zostaną zrealizowane do 2027 r. Ich łączny koszt to ok. 10 mld zł.

Jak wylicza CIR, efektem programu ma być wzrost objętości retencjonowanej wody; łagodzenie skutków suszy; zmniejszenie ryzyka powodziowego; poprawa warunków rolniczego wykorzystania wód, a także zwiększenie udziału lokalnych i regionalnych przedsięwzięć dotyczących tworzenia retencji wodnej czy zwiększenie społecznej świadomości problemu zmniejszających się zasobów wód i potrzeby ich retencjonowania.

Jako źródła finansowania wskazano fundusze europejskie perspektywy finansowej 2021-2027; pożyczki lub kredyty udzielone przez międzynarodowe instytucje finansowe: (Bank Światowy czy Europejski Bank Inwestycyjny), budżet państwa oraz budżety samorządów, a także budżety innych jednostek (m.in. Wody Polskie, Lasy Państwowe, NFOŚiGW).

Źródło: CIR


Opublikowano: 2019-09-11 13:03

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.