Wodomierz on-line. W Ząbkach powstanie innowacyjny system monitoringu infrastruktury wodociągowej

W podwarszawskich Ząbkach powstanie innowacyjny system monitoringu infrastruktury wodociągowej, który rozwiąże problem nadmiernego poboru wody podziemnej i strat wody w sieci wodociągowej. We wtorek władze miasta podpisały umowę o dofinansowanie projektu ze środków NFOŚiGW.

Inwestycja, która ma kosztować 2,3 mln zł przewiduje uruchomienie funkcjonującego on-line systemu wodomierzowego na 2250 ujęć indywidualnych odbiorców ryczałtowych, z automatyczną transmisją danych pomiarowych w trybie stacjonarnym. Nastąpi także montaż i rozruch systemu monitoringu natężeń przepływu i ciśnień w 10 wybranych punktach sieci wodociągowej. W ramach projektu powstanie też oprogramowanie komputerowe obejmujące wielomodułową, dwukierunkową integrację bazy danych GIS z modelem hydraulicznym, monitoringiem ilościowym sieci wodociągowej wraz z systemem naliczania opłat za odpady komunalne, przy wykorzystaniu zjawiska synergii.

"Innowacyjność w tym projekcie badawczo-rozwojowym polega na tym, że wchodzimy na grunt
niezbadany, jakim jest analiza zużycia wody przez mieszkańców, którzy mają własne ujęcia wody,
a ścieki odprowadzają do ogólnospławnej kanalizacji. My ich opomiarowujemy, czyli sprawdzamy jak zużywają wodę i na jakie cele. " – zaznaczył prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ząbkach Janusz Czarnogórski. 

Szef PWiK dodał, że spółka proponuje przy tym własny system monitorowania – ze swoją siecią, urządzeniami i platformą odczytu. "Wszystko jest na licencji naszego przedsiębiorstwa. Zamierzamy to rozwiązanie powielać w innych spółkach wodociągowo-kanalizacyjnych, o ile faza badawczo-rozwojowa przyniesie oczekiwane rezultaty. Mamy już podpisane dwa listy intencyjne z sąsiednimi przedsiębiorstwami o podobnym profilu, które po fazie B+R chcą wdrożyć taki sam projekt na swoim terenie" - wyjaśnił prezes.

Jego zdaniem projekt przyniesie wymierne korzyści również mieszkańcom, którzy będą mieli możliwość kontroli nad ilością zużywanej wody oraz ilością powstających ścieków.

Jednym z elementów projektu jest też moduł do naliczania mieszkańcom opłaty za odpady komunalne w zależności od zużycia wody. Zdaniem Czarnogórskiego dysponując danymi dotyczącymi zużycia wody w trybie on-line można rzetelnie wyliczyć wysokość opłaty.

Realizacja projektu ma przynieść wymierne efekty ekologiczne, w tym m.in. obniżenie
objętości wody podziemnej pobieranej z ujęć odbiorców ryczałtowych (w wysokości 400 870
m3/rok), zwiększenie sprawności oczyszczania ścieków oraz uzyskanie oszczędności energii (na
podstawie zmniejszenia ilości odprowadzanych ścieków o 296,64 MWh/rok). Nastąpi również
zmniejszenie emisji CO2 (o 120,1 ton CO2/rok), redukcja ilości odpadów (o 1650 kg/rok) i obniżenie
zapotrzebowania na energię elektryczną pobieraną przez pompownie (64,3 MWh/rok).

mp/


Opublikowano: 2019-09-11 15:22

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.