Bez reklam. Główna ulica w Sopocie bez wielkoformatowych reklam

Z głównej ulicy w Sopocie zniknęły wszystkie wielkoformatowe reklamy. To efekt realizacji przez samorząd miejski uchwały krajobrazowej, a w ślad za tym usuwania z Sopotu szpecących reklam.

Sopocka rada miejska przyjęła uchwałę krajobrazową w marcu 2018 r. Jej założenia weszły w życie niecałe trzy miesiące później. Właściciele „tablic reklamowych i urządzeń reklamowych innych niż szyldy” dostali rok na dostosowanie ich do zapisów wyżej wspomnianej uchwały, szyldów – dwa lata, a istniejących ogrodzeń – 4 lata.

Na początku tego roku sopocki magistrat wysłał około 100 pism do wspólnot mieszkaniowych w Sopocie oraz agencji reklamowych w Trójmieście. Pism informujących o wejściu w życie przepisów sopockiej uchwały krajobrazowej. W lipcu tego roku wysłał do tych samych podmiotów pisma przypominające o upłynięciu okresu przejściowego.

„Z końcem lipca tego roku podjęto postępowanie wstępne w stosunku do 20 podmiotów” – informuje Urząd Miasta Sopotu. „Przykład kary za reklamę: ok. 1000 zł za 100 m kw. reklamy/za 1 dzień niezgodności reklamy z uchwałą krajobrazową. W efekcie tych działań udało się usunąć z obszaru Al. Niepodległości ok. 50 reklam, w tym ponad 14 bannerów wielkoformatowych, zlokalizowanych głównie na elewacjach budynków. Sopot to chyba pierwsze miasto w Polsce, na terenie którego nie ma już żadnego wielkoformatowego banneru na zabytkowej kamienicy!”

Aleja Niepodległości, główna sopocka ulica, którą miasto w ostatnich latach poddało rewitalizacji, dzięki usunięciu z niej wielkoformatowych reklam zyskała inny, dużo lepszy niż dotąd wygląd.

– Warto zauważyć, że dotychczasowe sukcesy są efektem współpracy między Urzędem Miasta Sopotu a właścicielami nośników reklamowych, wspólnotami mieszkaniowymi oraz właścicielami firm – komentuje Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.

„Sprawna współpraca pozwoliła jak dotąd uniknąć wymierzania kar pieniężnych dla właścicieli nośników reklamowych niezgodnych z zapisami uchwały krajobrazowej” – pisze w swym komunikacie na ten temat sopocki magistrat. „Podjęte przez miasto działania skupiały się na ustaleniu właściciela nośnika reklamowego, informowaniu tego właściciela o niezgodności reklam z uchwałą oraz wspólnych rozmowach dążących do najkorzystniejszego rozwiązania kwestii. Dobrowolne działania świadczą o istnieniu w społeczeństwie potrzeby oczyszczania przestrzeni miejskiej. Otrzymujemy wiele wiadomości dotyczących reklam zaburzających porządek przestrzeni naszego miasta. Niejednokrotnie zgłaszają się do nas także właściciele firm, którzy w trosce o wizerunek są chętni dostosować się do zapisów uchwały krajobrazowej”.

Sopocki urząd miasta dodaje, że usunięcie bannerów wielkoformatowych to jednak tylko przedsmak zmian, jakie czekają miasto. Teraz sopocki samorząd miejski chce wziąć się za bilbordy reklamowe i za „wiele innych, pomniejszych reklam niezgodnych z uchwałą krajobrazową”.

W celu lepszego zrozumienia zapisów uchwały krajobrazowej przez jej adresatów, miasto przygotowało „Katalog dobrych praktyk dla Sopotu", który wyjaśnia procedury dotyczące umieszczania reklam w Sopocie. Katalog skrótowo obrazuje zapisy uchwały krajobrazowej oraz prezentuje ogólne standardy umieszczania reklam w Sopocie. Poruszone są w nim zagadnienia mówiące m.in. o tym, w którym obszarze miasta dozwolone są dane rodzaje reklam.

Katalog jest do pobrania na stronie miasta: https://www.sopot.pl/aktualnosc/7598/mniej-reklam-w-sopocie
 
jmk/

Na podstawie: UM SopotOpublikowano: 2019-09-12 08:55

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.