Dla kogo nagroda. Zasady udzielania nagród, w oparciu o przepisy, określają regulaminy wynagradzania

Nagrodę mogą otrzymać pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie powołania i umowy o pracę. Zasady udzielania nagród, w oparciu o przepisy, określają regulaminy wynagradzania.

Zgodnie z Kodeksem pracy „pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia".

Z kolei w myśl ustawy o pracownikach samorządowych (art. 36 ust. 6) pracownikowi JST za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę. Gratyfikację mogą otrzymać pracownicy zatrudnieni na podstawie powołania - zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa oraz pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Zasady udzielania nagród określają regulaminy wynagradzania poszczególnych samorządów.

Pracownik o przyznaniu nagrody powinien być powiadomiony pisemnie. Odpis zawiadomienia o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia powinien trafić do akt osobowych pracownika.

kic/

Opublikowano: 2019-09-19 15:00

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.