Upadki seniorów. NIZP-PZH zaprasza na konferencję o profilaktyce urazów u seniorów

Upadki to najczęstsza w Polsce przyczyna hospitalizacji seniorów, a w grupie powyżej 65. roku życia - najczęstsza przyczyna śmierci - alarmuje Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny. Zapobieganie urazom u seniorów będzie tematem konferencji adresowanej m.in. pracowników socjalnych.

Konferencja odbędzie się 23 października w hotelu Novotel przy ul. Marszałkowskiej 94 w Warszawie, w godzinach 9 - 15.

Jej celem jest edukacja osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu seniorów.

"Jak pokazują przykłady z innych krajów, specjalne procedury wdrażane w ośrodkach zdrowia, rzetelne programy edukacyjne czy zagwarantowanie lepszego dostępu seniorom do usług zdrowotnych i opiekuńczych sprzyjają zmniejszeniu liczby upadków bądź minimalizacji ich negatywnych konsekwencji" - przekonują organizatorzy konferencji.

Jak ważna jest ta profilaktyka pokazują dane Narodowego Instytutu Geriatrii, z których wynika, że 10  proc. seniorów umiera w dwa miesiące po upadku, którego skutkiem było złamanie kości udowej, a od 14 do 36  proc. - w trakcie roku po takim wypadku.

"Upadki i ich konsekwencje w obliczu starzejącej się populacji to olbrzymi problem natury społecznej i ekonomicznej. Efektem gwałtownie rosnącej liczby osób starszych będzie przede wszystkim wysoka konsumpcja usług medycznych, zwłaszcza w zakresie lecznictwa zamkniętego. Koszt świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem, rehabilitacją jak i opieką nad osobami niesamodzielnymi będzie rósł w olbrzymim tempie, proporcjonalnie do zwiększającej się liczby osób w wieku senioralnym" - wskazują organizatorzy konferencji.

Zaplanowane w jej trakcie dyskusje i wykłady kierowane są do fizjoterapeutów, rodzin i opiekunów osób starszych, pracowników socjalnych, domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, służby zdrowia, osób reprezentujących Uniwersytety III Wieku, Klubów Seniora, pracowników instytutów geriatrycznych ale też samych osób powyżej 60. roku życia.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. Udział jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracji można dokonać elektronicznie lub za pomocą formularza do pobrania ze strony: seniorwmiescie.pl lub pod numerem telefonu: 530 51 51 15.

js/

Opublikowano: 2019-09-30 10:04

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.