Kiedy i na co. W październiku mijają terminy ubiegania się o pieniądze z rezerwy subwencji oświatowej

W październiku mijają terminy ubiegania się o pieniądze z rezerwy subwencji oświatowej. Przypominamy kiedy i na co można składać wnioski.

11 października

Zgodnie z tegorocznymi kryteriami podziału 0,4 proc. rezerwy subwencji oświatowej do 11 października samorządy mogą starać się o dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Warunkiem jest, że zwolnienie musi być powiązane z art. 20 Karta Nauczyciela lub art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

15 października

JST mogą też wnioskować o zwiększenie subwencji oświatowej z tytułu wzrostu zadań szkolnych. Chodzi o sytuację, gdy już po dniu sprawozdawczym 30 września wzrosła liczba uczniów. W przypadku tego kryterium nie należy podawać wnioskowanej kwoty – resort wyliczy ją w oparciu o algorytm. Nieprzekraczalny termin składania wniosków mija 15 października.

31 października

O pieniądze z rezerwy można się także ubiegać na usuwanie skutków zdarzeń losowych w budynkach szkół. Na złożenie wniosków JST mają 40 dni od wystąpienia zdarzenia, nie później jednak niż do końca października. Dofinansowane może też być usuwanie szkód powstałych w szkołach w wyniku działania żywiołów (również do końca października).

„Wsparcie z rezerwy dotyczy tylko budynków szkół/placówek , natomiast nie obejmuje usuwania  uszkodzeń innych obiektów np. ogrodzeń, chodników, boisk, placów zabaw” – zaznacza MEN.

Kryteria podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w załączniku pod artykułem lub na stronie MEN.

W ubiegłym roku niemal 1800 gminom zwiększono subwencję oświatową pieniędzmi z rezerwy. W sumie podzielono między samorządy ponad 184 mln zł.

aba/

Opublikowano: 2019-10-08 10:30

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.