Sporne 35 gr. Nie można zaokrąglić stawki ekwiwalentu dla OSP

Radni nie mogą zaokrąglić maksymalnej stawki ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych do pełnych złotych – podkreśla wojewoda mazowiecki.

Rada Miejska w Łomiankach podjęła uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków OSP. Tym, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczo-gaśniczych przyznała ekwiwalent „w wysokości nie przekraczającej 1/175 przeciętnego wynagrodzenia za każdą godzinę w działaniu ratowniczym, w zaokrągleniu do pełnych złotych, lecz nie mniej niż 28 zł”.

Zdaniem organu nadzoru, przyjęta w uchwale stawka przekracza limit ustawowy. Jak przypomina wojewoda, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, maksymalna wysokość stawki nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez GUS. A to w drugim kwartale 2019 r. wyniosło 4839,24 zł, więc wysokość ekwiwalentu wynosić może maksymalnie 27,6528 zł.

„Żaden przepis ustawy nie daje radzie gminy kompetencji do zaokrąglania do pełnych złotych tej kwoty. Zatem ustalenie wysokości ekwiwalentu w kwocie 28 zł przewyższa limit wskazany przez ustawę” – wskazał wojewoda.

aba/

Opublikowano: 2019-10-08 10:01

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.