Oskary rozdane. Premier Morawiecki jednym z laureatów "Samorządowych Oskarów"

Premier Mateusz Morawiecki, wieloletni Dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Ferdynand Morski oraz wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman zostali lauretami tegorocznych Nagród im. Grzegorza Palki.

Nagroda nadawana jest przez Ligę Krajową - organizację zrzeszająca Ligi Miejskie i Ligi Wiejskie, opierającą swoją działalność o hasło: „Rodzina - Wspólnota lokalna - Ojczyzna". Jest to już XXII edycja nagrody zwanej "Samorządowym Oskarem".

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: w dziedzinie ogólnopaństwowej, w dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym oraz w kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym.

W pierwszej kategorii nagrodzony został w tym roku premier Mateusz Morawiecki - "za skuteczne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju kraju, szczególnie obszarów zaniedbanych, prorodzinne inicjatywy rządu oraz za pomoc samorządowi m. st. Warszawy wobec zagrożenia klęską ekologiczną".

W dziedzinie działalności samorządowej o wymiarze ogólnokrajowym pierwszą nagrodę otrzymał wieloletni Dyrektor Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Ferdynand Morski - "za ważny merytoryczny wkład w rozwój samorządności i koordynowanie pracy największego regionalnego związku samorządu terytorialnego".

Nagrodzeni w tej kategorii zostali także: Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich i starosta bielski Andrzej Płonka - "za ofiarną działalność publiczną i podejmowane inicjatywy na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego" oraz marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Anna Polak - "za inicjowanie strategicznych planów i inwestycji regionalnych".

W kategorii działań w samorządzie lokalnym o znaczeniu ponadlokalnym pierwszą nagrodę otrzymał wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, a zarazem wójt gminy Cekcyn Jacek Brygman - "za działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, w tym wyrównywanie szans edukacyjnych na wsi".

Ponadto nagrody w tej kategorii otrzymali: wydawca prasy i książek Bernard Cichosz - "za inicjowanie i realizację cennych przedsięwzięć kulturalnych dla mieszkańców miasta Konstantynów Łódzki"; burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć - "za inicjowanie działań społecznych, infrastrukturalnych i promocyjnych na rzecz rozwoju Miasta" oraz  przewodniczący Rady Miasta Rejowiec Fabryczny Robert Szwed - "za działania na rzecz rozwoju lokalnego oraz rodzin i osób potrzebujących".

Ponadto Kapituła Nagrody przyznała trzy wyróżnienia. Otrzymali je: wójt Gminy Tomaszów Lubelski Marzena Czubaj-Gancarz - "za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy"; starosta rzeszowski Józef Jodłowski - "za działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu" oraz wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz - "za działania na rzecz rozwoju i promocji Gminy oraz reaktywacji Uzdrowiska Latoszyn Zdrój".

Nagrodę im. Grzegorza Palki stanowi medal ze srebra oraz dyplom.

Nagroda jest przyznawana osobom, które w swych dokonaniach na rzecz rozwoju samorządności np. poprzez opracowania naukowe, ustawodawcze lub sprawne zarządzanie, przyczyniają się do propagowania i ugruntowania idei samorządności w Polsce.

Jak podkreślają fundatorzy nagrody, o jej charakterze i jakości świadczą przede wszystkim jej dotychczasowi laureaci, którymi byli m.in.: śp. Prezydent RP Lech Kaczyński, premier Jerzy Buzek, ambasador USA Daniel Fried, śp. prof. Jerzy Regulski, śp. prof. Michał Kulesza, prof. Irena Lipowicz, śp. minister Grażyna Gęsicka, prof. Hubert Izdebski, minister Elżbieta Rafalska, minister Jerzy Kwieciński oraz wielu wybitnych samorządowców z gmin, powiatów i województw.

Patronat nad Nagrodą objął Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz ogólnopolskie organizacje samorządowe, będące stroną Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Województw RP, jak również miasto Łódź.

Nagrodę ustanowiono w 1997 r., a jej patron Grzegorz Palka to tragicznie zmarły prezydent Łodzi.

Jak podkreślają fundatorzy nagrody Grzegorz Palka - pierwszy prezydent Łodzi w III Rzeczpospolitej był "jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego samorządu terytorialnego, który położył nieocenione zasługi w organizowaniu od podstaw wspólnoty samorządowej w drugim co do wielkości mieście w Polsce".

"Łódź zawdzięcza Mu, dzięki Jego prawości, pracy i uzdolnieniom oraz wzorowemu zarządzaniu miastem, wiele oryginalnych rozwiązań organizacyjnych i finansowych. Był twórcą i wieloletnim prezesem Unii Metropolii Polskich. Zabiegał o poszerzenie uprawnień samorządu terytorialnego i szans rozwojowych wspólnot lokalnych w Polsce" - przypomina Liga.

js/Opublikowano: 2019-10-07 10:39

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.