Zatrzymać kadry. Szefernaker: poziom zatrudnienia i wynagrodzenia w urzędzie wynikają z kondycji finansowej JST

Poziom zatrudnienia i wynagrodzenia w danym urzędzie JST wynikają z kondycji finansowej samorządu – ocenił wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker w odpowiedzi na poselską interpelację. Jego zdaniem pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić dodatkowe, szczegółowe warunki wynagradzania, w tym m.in. dodatki, premie czy nagrody.

Na początku października do MSWiA trafiła interpelacja poseł Marty Kubiak, w której zwróciła uwagę na coraz większy problem samorządów z rekrutacją specjalistów. Zdaniem parlamentarzystki wynika on głównie z niskich wynagrodzeń oraz z zbyt wysokich wymagań stawianych kandydatom. (Pisaliśmy o tym: Mało specjalistów. Poseł: niskie płace przyczyną braku specjalistów w samorządach)

W odpowiedzi wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podkreślił, że problematykę zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych regulują przepisy, które pozostają w kompetencji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a więc są poza właściwością MSWiA.

Wiceminister odniósł się jednak do kwestii wysokich wymogów stawianych kandydatom do pracy w administracji samorządowej. Jego zdaniem w tym zakresie przepisy pozwalają pracodawcy samorządowemu na daleko idącą swobodę w ustalaniu tych wymagań.

Wiceminister przytoczył tu art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym  w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze powinny zostać określone wymagania związane z tym stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska i wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe.

Jednocześnie Szefernaker zaznaczył, że to pracodawca samorządowy decyduje o polityce zatrudnienia w danej jednostce samorządowej. „Stąd też, poziom zatrudnienia oraz wynagrodzenia wynikają z kondycji finansowej danej jednostki samorządowej, a także prowadzonej przez nią polityki zatrudnienia” - dodał.

Wiceszef MSWiA przypomniał także, że pracodawca kształtuje wynagrodzenie pracowników samorządowych, dla których podstawę zatrudnienia stanowi umowa o pracę, na gruncie regulaminu wynagradzania (art. 39 ustawy o pracownikach samorządowych), który jest obligatoryjny. Jak wyjaśnił, „wynika to przede wszystkim z chęci zwiększania przez ustawodawcę samodzielności pracodawcy samorządowego i zdecentralizowania systemu płacowego poprzez przeniesienie części regulacji z poziomu ustawy i rozporządzeń wykonawczych do regulaminu uwzględniającego specyfikę urzędu, jego wielkość, liczbę pracowników i charakter wykonywanych zadań”. 

Szefernaker wskazał jednocześnie, że pracodawca w regulaminie wynagradzania może określić dodatkowe, szczegółowe warunki wynagradzania, w tym m.in. dodatki, premie czy nagrody.

mp/Opublikowano: 2019-11-05 15:31

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.