Czekają na uwagi. Ruszają konsultacje Programu budowy 100 obwodnic

Od 14 lutego do 20 marca będzie można zgłaszać uwagi do projektu Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Konsultacje publiczne projektu prowadzi Ministerstwo Infrastruktury.

Uwagi można zgłaszać na kilka sposobów: na formularzu przesyłając na adres e-mail: konsultacje100@mi.gov.pl; na formularzu - przesyłając drogą pocztową na adres Departamentu Dróg Publicznych: ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa (w przypadku przekazania uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu formularza do MI); na formularzu - składając osobiście w siedzibie MI (Kancelaria Główna), a także ustnie do protokołu w MI, ul. Chałubińskiego 4/6 w Warszawie (bud. A pok. 57a w godz. 9.00-15.00).

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.

Rządowy program budowy 100 obwodnic przewiduje budowę dróg o łącznej długości ok. 820 km. Mają to być trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Spodziewane efekty programu to: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Więcej o projekcie oraz planowanym przebiegu budowanych tras pisaliśmy w tekstach: 100 obwodnic. Rząd zapowiada wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast 

oraz

Tu wybudują. Rząd podaje szczegóły budowy planowanych obwodnic

js/


Opublikowano: 2020-02-13 11:13

Uwaga! Artykuł pochodzi z portalu internetowego Serwis Samorządowy PAP.