Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.

Częstochowa: Kolejny projekt posłuży lepszej pracy

02.03.2020
Aktualizacja: 02.03.2020, 18:08
 Fot. UM Częstochowa
Fot. UM Częstochowa

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie zdobyła ponad 8,3 mln zł unijnej dotacji na projekt, dzięki któremu potrzebne na rynku pracy kompetencje nabędą m.in. osoby ,,50+” oraz te o najniższych kwalifikacjach.

Dzięki dwóm innym, trwającym projektom realizowanym przez ARR nowe umiejętności uzyskało już ponad 2 tys. pracowników MŚP z Częstochowy i subregionu.

- Mamy kolejne środki dla na szkolenia dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, po które firmy będą mogły sięgnąć dzięki Agencji Rozwoju Regionalnego – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. - Liczymy, że z tego wsparcia w największym stopniu skorzystają częstochowianki i częstochowianie oraz mieszkańcy okolicznych gmin i powiatów, stanowiący naturalne zaplecze kadrowe dla częstochowskich firm.  

Przedsięwzięcia ARR w Częstochowie S.A. odpowiadają ogólnemu celowi miejskiego programu ,,Teraz Lepsza Praca”, jakim jest stałe podnoszenie jakości dostępnej w mieście pracy – zarówno w wymiarze wiążących się z pracą perspektyw doskonalenia czy awansu, w sferze warunków pracy (jej stabilności), jak i w wymiarze czysto ekonomicznym, a więc wynagrodzenia. Program zakłada m.in. kształcenie kadr na lokalne potrzeby – fachowców, którzy nie tylko znajdą zatrudnienie, ale będzie ono godne i satysfakcjonujące, również finansowo. Istotnym elementem programu są doradztwa i szkolenia – zarówno dla firm, ich menedżerów, jak i ich pracowników.  

Z nowym projektem o nazwie „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim” ARR ruszy z początkiem czerwca. Projekt umożliwi dofinansowanie szkoleń czy doradztwa – usług wpisanych do prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - Bazy Usług Rozwojowych. Posłużą one nabyciu, utrzymaniu lub rozwojowi wiedzy i kompetencji osobom pracującym w mikro-, małych bądź średnich przedsiębiorstwach, zarówno kadry zarządzającej, jak i ich pracowników.

Dofinansowanie będzie uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa i może sięgnąć nawet 80% wartości netto usługi szkoleniowej czy doradczej. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo wynosi 100 tys. zł, a dla jednej usługi rozwojowej – 5 tys. zł.  Projekt ma objąć wsparciem przynajmniej 1110 osób, pracujących w co najmniej 270 MŚP (małych i średnich przedsiębiorstwach), w tym 120 osób powyżej 50. roku życia oraz 330 osób o niskich kwalifikacjach.

Budżet części projektu realizowanej przez ARR (który potrwa do końca maja 2022 roku), to ponad 10 mln zł, z czego ponad 8 mln zł jest dotacją z Europejskiego Funduszu Społecznego. Trzy inne podmioty z regionu śląskiego uczestniczące w projekcie będą dysponować podobnymi budżetami. Projekt ma służyć nie tylko wymiernym celom w sferze rynku pracy, ale pomoże też w kreowaniu marki Częstochowy jako nastawionego na rozwój ośrodka biznesowo-przemysłowo-akademickiego.
 
ARR przypomina też o trwających już projektach, umożliwiających dofinansowanie usług rozwojowych (w tym szkoleń). Pierwszy, trwający od kwietnia 2017 roku, to „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”. Częstochowska ARR – jako lider – realizuje go z partnerami z Warszawy, Sosnowca i Bielska-Białej. Do końca zeszłego roku udało się znacznie przekroczyć zakładane wskaźniki. I tak m.in. liczba osób objętych wsparciem przekroczyła 140% założonych wartości – w całym projekcie było to ponad 10 tys. osób, w tym - poprzez ARR – ponad 2 tys. Wskaźnik firm z sektora MŚP objętych usługami rozwojowymi wyniósł 200% (w liczbach bezwzględnych to łącznie 3 250 firm, poprzez ARR – ponad 600). Projekt, którego łączny budżet to 65,7 mln zł (z czego ponad 16,5 mln przypadła do wykorzystania na dofinansowanie szkoleń przez ARR) potrwa do końca kwietnia 2022 roku.  
 
Drugie przedsięwzięcie – o nazwie „Usługi Rozwojowe dla MŚP” – realizowane jest przez ARR od  lipca 2019 roku. To projekt dla przedsiębiorców i pracowników wyłącznie z subregionu częstochowskiego. Do końca zeszłego roku ze wsparcia skorzystało ponad 180 osób z 25 przedsiębiorstw. Pierwotnie projekt miał się zakończyć w czerwcu 2021 roku, ale jako że osiągnięto już 50% założonych wskaźników, przewiduje się, że okres realizacji będzie krótszy. Wartość tego projektu to blisko 1,9 mln zł, z czego dotacja z unijnego EFS to ponad 1,6 mln.  

Zainteresowani dofinansowaniem usług rozwojowych w ramach dwóch już wdrażanych przez ARR projektów znajdą szczegóły na stronach http://www.operatorpsf.pl (Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MŚP i ich pracowników) oraz http://www.psf2.pl (Usługi Rozwojowe dla MŚP). Nabór do trzeciego programu „Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim”, planowany jest od czerwca.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Zapisz się na newsletter

Nie przeocz tego, co najważniejsze – zapraszamy do bezpłatnej subskrypcji newslettera, wysyłanego od poniedziałku do piątku przez redakcję Serwisu Samorządowego PAP. Łatwy przegląd informacji i bezpośredni dostęp do strony samorzad.pap.pl.

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe (adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane przez Polską Agencję Prasową S.A. w celu realizacji usługi wysyłki newsletterów Serwisu Samorządowego PAP (umowa). Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji umowy. Podstawą przetwarzania podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Prasowa S.A., z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane mogą zostać przekazane podmiotowi zapewniającemu techniczną obsługę bazy danych.

Zobacz wszystkie newslettery

Partnerzy Serwisu Samorządowego PAP