Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.

Wiadomości klubowe

Gmina Stare Babice: Nagroda za przewodnik

06.08.2019
Aktualizacja: 25.02.2020, 23:54

Z dumą informujemy, że Przewodnik po planowaniu przestrzennym Gminy Stare Babice, stworzony na początku roku przez pracowników naszego urzędu, decyzją Kapituły Nagrody imienia Jerzego Regulskiego otrzymał nagrodę główną w tegorocznej edycji konkursu w kategorii Wiedza i upowszechnianie.

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 18 września.

Ogólnodostępny, jasny i transparentny przewodnik dotyczący planowania przestrzennego w gminie Stare Babice powstał z potrzeby zgłaszanej przez mieszkańców gminy. Często podczas spotkań zadawali oni pytania: Czym jest plan miejscowy? Jak można wziąć udział w procedurze planistycznej? Na czym polega proces sporządzania planu? Jakie są skutki podejmowania przez urząd decyzji planistycznych? Dokument taki opracowali pracownicy Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Stare Babice w styczniu 2019 r. Został on opublikowany na stronie www.stare-babice.pl w zakładce Dla Mieszkańca oraz w portalach społecznościowych.

19 r. Gmina Stare Babice wyda ten przewodnik również w wersji papierowej w nakładzie ok. 1000 egz. Opracowany dokument spełnia pokładane w nim nadzieje – pozwala na lepszą komunikację z mieszkańcami w zakresie planowania przestrzennego w gminie. Dzięki niemu mieszkańcy stają się partnerami w merytorycznej dyskusji dotyczącej przyszłości gminy. Partycypują także w pracach nad planem, biorą udział w konsultacjach i monitorują przebieg poszczególnych etapów procedury planistycznej. Wszystkie terminy istotne dla mieszkańców są podawane do informacji publicznej za pośrednictwem gminnych mediów.

Uzasadnienie przedsięwzięcia

Planowanie przestrzenne w Gminie Stare Babice jest niezwykle ważnym elementem działalności samorządu gminnego. Poprzez stosowanie różnych instrumentów, które dał ustawodawca, tworzymy akty definiujące w jaki sposób powstanie tutaj nowa zabudowa. Każdy z naszych mieszkańców ma wpływ na kierunek rozwoju przestrzennego. Ta zbiorowa odpowiedzialność bierze się z tego, że ustawodawca zapewnił możliwość uczestnictwa w procedurze planistycznej – mieszkańcy mogą brać czynny udział w pracach planistycznych dając temu wyraz w postaci zapoznawania się z projektami nowych planów miejscowych, biorąc udział w konsultacjach społecznych organizowanych przez urząd gminy, czy składając wnioski oraz uwagi do planu. \
 
Gmina Stare Babice jest dobrem wspólnym i wszyscy powinni brać udział w programowaniu rozwoju przestrzennego – jeżeli dzisiaj razem stworzymy wizję gminy (odpowiedzmy sobie na pytanie jak gmina Stare Babice ma wyglądać za 10, 20, czy 30 lat ?), będziemy mogli stworzyć plany miejscowe zapewniające nam dążenie do realizacji tego celu. Konsekwentne i przemyślane plany miejscowe są nie tylko dla nas – przede wszystkim jest to inwestycja w przyszłość naszych dzieci, wnuków oraz nowych mieszkańców gminy. Powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby za kilka dekad mogli oni stwierdzić, że zapewniliśmy przestrzeń do życia najwyższej jakości. Broszura, którą stworzyliśmy dla mieszkańców, przybliża specyfikę planowania przestrzennego oraz zachęca do aktywnego udziału w planowaniu i podejmowaniu decyzji planistycznych na rzecz wspólnego dobra.
 
Więcej tutaj.

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Zapisz się na newsletter

Nie przeocz tego, co najważniejsze – zapraszamy do bezpłatnej subskrypcji newslettera, wysyłanego od poniedziałku do piątku przez redakcję Serwisu Samorządowego PAP. Łatwy przegląd informacji i bezpośredni dostęp do strony samorzad.pap.pl.

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe (adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane przez Polską Agencję Prasową S.A. w celu realizacji usługi wysyłki newsletterów Serwisu Samorządowego PAP (umowa). Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji umowy. Podstawą przetwarzania podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Prasowa S.A., z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane mogą zostać przekazane podmiotowi zapewniającemu techniczną obsługę bazy danych.

Zobacz wszystkie newslettery

Partnerzy Serwisu Samorządowego PAP