Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.

Wiadomości klubowe

Gmina Stare Babice: Stop dla opakowań jednorazowych

23.07.2019
Aktualizacja: 25.02.2020, 23:58

25 kwietnia 2019 r. weszło w życie zarządzenie nr 82/2019 wydane przez Wójta Sławomira Sumkę dotyczące wprowadzenia w urzędzie, jednostkach podległych i placówkach oświatowych zakazu zakupu napojów w opakowaniach jednorazowych oraz używania jednorazowych opakowań żywności, kubków, talerzyków i sztućców.

Jednostki budżetowe, w których obowiązuje zakaz:

Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych;
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach;
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym;
Szkoła podstawowa w Zielonkach-parceli
Przedszkole w Starych Babicach;
Przedszkole w Bliznem Jasińskiego;
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach;
Straż Gminna Gminy Stare Babice;
Biblioteka Publiczna Gminy Stare Babice;
Dom Kultury Stare Babice.

Zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów to główne i podstawowe cele w gospodarce odpadami, zwłaszcza w sytuacji drastycznie rosnących cen za wywóz odpadów. Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej pożądaną i zdecydowanie najlepszą metodą gospodarowania, jako że brak odpadów oznacza brak problemów z nimi związanych, takich jak zbieranie, transport czy unieszkodliwianie – a wszystkie te metody w mniejszym lub większym stopniu wymagają nakładów finansowych, użycia energii i materiałów. Używanie opakowań jednorazowych ma negatywny wpływ na nasze środowisko i naszą planetę. W trosce o środowisko oraz o zdrowie mieszkańców gminy Stare Babice wójt Sławomir Sumka podejmuje działania mające na celu ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów.

Jak Gmina radzi sobie z ograniczeniem użytkowania opakowań jednorazowych?

W Urzędzie Gminy Stare Babice zamontowane zostały automaty do wody, które dystrybuują wodę
z gminnej sieci wodociągowej Eko-Babice. W szkołach i parkach zamontowano poidełka do wody.

Zakaz używania opakowań jednorazowych to kolejny proekologiczny pomysł Wójta Sławomira Sumki.

W gminie Stare Babice z jego inicjatywy postawiono już gminne punkty elektroodpadów, do których mieszkańcy mogą oddawać zużytą drobną elektronikę, baterie, żarówki, itp. Niedawno powołano do życia kącik adopcyjny dla roślin, który funkcjonuje w nowym Urzędzie Gminy. Wiosną, odbyły się dla mieszkańców warsztaty z zakresu kompostowania odpadów zielonych, a kolejnym etapem polityki proekologicznej będą warsztaty dla mieszkańców mające na celu spopularyzowanie termomodernizacji budynków, pomoc w wymianie pieców oraz instalacji paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła. Niebawem rozpocznie się inwentaryzacja cieplna budynków. Obecnie trwa rozbudowa i modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Trwają prace polegające na zorganizowaniu w Gminie cyklicznego Ekotargu, na którym lokalni rolnicy będą mogli sprzedawać swoje plony.

Korzystając z okazji, zachęcamy także, do adopcji zwierząt, które przebywają m.in. we współpracującej z urzędem klinice weterynaryjnej Vetriver. Adoptując zwierzątko z kliniki, oprócz świetnego przyjaciela, od gminy otrzymamy także w gratisie komplet szczepień oraz kastrację/sterylizację.

Dbajmy wspólnie o środowisko!

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.

Zapisz się na newsletter

Nie przeocz tego, co najważniejsze – zapraszamy do bezpłatnej subskrypcji newslettera, wysyłanego od poniedziałku do piątku przez redakcję Serwisu Samorządowego PAP. Łatwy przegląd informacji i bezpośredni dostęp do strony samorzad.pap.pl.

Uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe (adres poczty elektronicznej) będą przetwarzane przez Polską Agencję Prasową S.A. w celu realizacji usługi wysyłki newsletterów Serwisu Samorządowego PAP (umowa). Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu zakończenia realizacji umowy. Podstawą przetwarzania podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) Bez podania powyższych danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Agencja Prasowa S.A., z siedzibą w Warszawie (00-502) przy ul. Brackiej 6/8.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane mogą zostać przekazane podmiotowi zapewniającemu techniczną obsługę bazy danych.

Zobacz wszystkie newslettery

Partnerzy Serwisu Samorządowego PAP