Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.

Klub Samorządowy

Jarocin to jedno z najstarszych miast w Wielkopolsce. 27-tysięczne miasto leży w południowej części regionu, w odległości 70 km od Poznania, w miejscu, gdzie krzyżują się trzy drogi krajowe – nr 11, 12 i 15. Jarocin to dyskretny urok miejscowych zabytków, walory krajobrazowe z pobliską „Szwajcarią Żerkowską” i Doliną Warty. Jarocin to kultura, o którą wprost potknąć się można na ulicach, baza sportowo-rekreacyjna na europejskim poziomie oraz oryginalność i twórczość mieszkańców, którzy sprawiają, że to miasto niesztampowe.

Spacerując po Jarocinie, można odnaleźć liczne ślady jego 760-letniej przeszłości. Wokół rynku zachował się średniowieczny układ ulic, a na terenie parku i w innych częściach miasta przetrwały godne uwagi obiekty. Wizytówką miasta jest Jarocin Festiwal, który co roku w lipcu przyciąga tysiące fanów. W sierpniu brzmienie gitar elektrycznych zamienia się w klasyczne - za sprawą międzynarodowego festiwalu Akademia Gitary.

W 2014 roku w Jarocinie gitary otwarto pierwsze w Polsce multimedialne muzeum muzyki rockowej – Spichlerz Polskiego Rocka.

Gmina Jarocin jest liderem pilotażu rządowego programu „Mieszkanie Plus”. W jego ramach w trzech lokalizacjach powstaje 366 mieszkań czynszowych. Klucze do 96 lokali, które budowane są w Siedleminie, zostaną przekazane najemcom już w pierwszym kwartale 2018 roku.

Na ternie gminy funkcjonuje jeden z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów w nie tylko w Polsce, ale i Europie. Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie, bo o nim mowa, pełni funkcję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, co oznacza, że obsługuje 18 gmin, w których mieszka ponad 240 tysięcy mieszkańców. Nasz zakład jest najnowszą instalacją tego typu w Polsce i jedną z najnowocześniejszych w Europie. Odzyskujemy surowce wtórne oraz energię. Rozbudowa zakładu to wspólne dzieło porozumienia kilkunastu gmin, którym udało się ustalić i realizować wspólne cele, którym jest przetwarzanie odpadów komunalnych na najwyższym europejskim poziomie bez ponoszenia dużych kosztów.

Fot. UM Jarocin

Te cele udało się osiągnąć, ponieważ zagospodarowanie tony odpadów kosztuje dziś 235 zł, co jest jedną z najniższych stawek w Wielkopolsce. Koszt budowy instalacji to 150 mln zł, z czego 84 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie.

Kolejne 128 mln zł bezzwrotnych środków z UE wesprze realizację projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Jarocin Środki pozyskane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie wpłyną nie tylko na odbudowę gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jarocin, ale zainwestowane zostaną w szeroko rozumianą rewitalizację miasta.

Jarociński projekt opiera się w dużej mierze o modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Cielczy, dzięki czemu stanie się ona jedną z najnowocześniejszych w Polsce. W ramach innowacyjnego w skali kraju projektu, to tutaj produkowany będzie nawóz: fosfor i azot, a także biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. ”. Całkowita wartość projektu opiewa na ćwierć miliarda złotych.

Nie bez znaczenia jest, że na terenie Gminy funkcjonuje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Tereny pod inwestycje proponowane przedsiębiorcom chcącym rozpocząć działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” są terenami niezabudowanymi typu green-field, posiadającymi dobrą komunikację wewnątrz podstrefy, jak i dobrą komunikację z największymi ośrodkami przemysłowymi w Polsce i Europie.

Obszary te posiadają rozwiniętą sieć infrastruktury technicznej, a także łatwy dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co pozwala inwestorom na dynamiczny rozwój.

 

 

 

 

 

Partnerzy Serwisu Samorządowego PAP