Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.

Klub Samorządowy

Miasto i Gmina Nowe Miasto jest malowniczym zakątkiem województwa mazowieckiego, jedną z 12 gmin powiatu płońskiego, wkomponowaną w Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Zielone Płuca Europy.

 Zalew Nowomiejski (fot. Piotr Jezierski).jpg

Największą z miejscowości oraz siedzibą władz miejsko-gminnych jest Nowe Miasto. W 1420 roku Książę Janusz I obdarzył miejscowość prawem miejskim chełmińskim i nadał jej herb. Nowe Miasto pełniło istotne funkcje administracyjno-sądownicze. Szczególnie pomyślny dla miasta byt okres XVl-XVll w. związany z przetwórstwem rolno-spożywczym.
W roku 1869 utraciło prawa miejskie, z których korzystało przez 467 lat. Była to zemsta władz carskich za masowy udział mieszkańców miasta i okolic w zrywie niepodległościowym w 1863 roku. W 2021 roku władze samorządowe Gminy Nowe Miasto podjęły działania związane z odzyskaniem praw miejskich. Wyniki przeprowadzonych konsultacji jednoznacznie wskazały na pozytywną opinię mieszkańców. Prawie 90% biorących udział w konsultacjach opowiedziało się za nadaniem statusu miasta miejscowości Nowe Miasto. Dzięki temu, Rada Gminy uzyskała podstawę do podjęcia uchwały  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o nadanie statusu miasta miejscowości Nowe Miasto. Przedstawiona we wniosku dokumentacja potwierdziła przesłanki historyczne, kulturowe i społeczno-gospodarcze uzasadniające zmianę statusu miejscowości. Przemawiał za tym również aktualny stan infrastruktury technicznej oraz rozwój gospodarczy Nowego Miasta i całej gminy. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez wojewodę został on skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 roku Nowe Miasto z dniem 01 stycznia 2022 roku ponownie oficjalnie uzyskało status miasta.

Do chwili obecnej zachował się w Nowym Mieście pierwotny układ urbanistyczny z XV w. Ważnym punktem miejscowości jest zmodernizowany Główny Rynek z licznymi nasadzeniami zieleni, parkingami oraz małą architekturą. Miasto i Gmina Nowe Miasto ma wiele walorów mogących zachęcić turystów do pobytu na naszym terenie. Możemy zaoferować bliskość przyrody, ciszę, spokój i świeże powietrze. Walory te stwarzają dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, wypoczynku nad wodą i wędkowania. W ciągu ostatnich lat dokonaliśmy zagospodarowania terenu nad Zalewem Nowomiejskim, powstało efektowne molo, schody, nowe chodniki, wykonano oświetlenie LED i nowe nasadzenia zieleni. Dysponujemy halą sportową, boiskiem do gry w piłkę. Latem istnieje możliwość uprawiania sportów wodnych.
Miasto i Gmina Nowe Miasto ma charakter rolniczy z rozwijającą się małą i średnią przedsiębiorczością w szczególności w branżach: handlowej, budowlanej, transportowej, gastronomicznej, stolarskiej oraz produkcji szerokiej gamy środków chemii gospodarczej.

W Nowym Mieście znajduje się kościół pw. Świętej Trójcy, którego późnogotycka pochodzącą z XV w. metrykę potwierdzają m.in. zachowana w kilku miejscach dekoracja
z ciemnej, przepalonej cegły. Kościół był niszczony w okresie I i II wojny światowej. Aby upamiętnić fakt zniszczenia, w czasie jego odbudowy w elewację wmontowano fragmenty pocisków. Warto wejść do kaplicy zlokalizowanej po lewej stronie i podejść do witraża z 1938 r. ukazującego postać w rzymskiej tunice i charakterystycznym obuwiu, wspartą o miecz. To wyobrażenie św. Tyburiusza. Witraż jest sygnowany. Powstał w renomowanej pracowni Józefa Olszewskiego w Warszawie, zaś jego autorem jest Władysław Drapiewski.

Bogata historia miasta i gminy oraz ich walory przyrodnicze, połączone z życzliwością mieszkańców, powodują, że jest to miejsce, które warto odwiedzić.

 

 

Partnerzy Serwisu Samorządowego PAP