Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.

Klub Samorządowy

Powiat chojnicki położony jest w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego. Swoim zasięgiem obejmuje 1 364 km2 powierzchni. Przebiega przez niego jeden z ważniejszych szlaków komunikacyjnych północnej Polski, drogi krajowej 22 (dawny trakt Berlin – Królewiec). W skład powiatu wchodzi pięć gmin, są to: Gmina Miejska Chojnice, Gmina Chojnice, Gmina Czersk, Gmina Brusy i Gmina Konarzyny.

 Fot. Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Powiat zamieszkuje łącznie 97 389 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2018 r.). Miasto Chojnice pełni rolę stolicy regionu. Jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się miast o porównywalnej wielkości, aspirując do roli subregionalnego centrum gospodarczego, kulturalnego i turystycznego. Główną rzeką płynącą przez powiat jest Brda, która stanowi jedną z najważniejszych destynacji miłośników kajaków w północnej Polsce.

Powiat ma też wieloletnie tradycje żeglarskie, realizowane m.in. w oparciu o Chojnicki Klub Żeglarski, założony w 1922 roku w Charzykowach. Jest to najstarszy klub żeglarski w Polsce, jednocześnie jeden z najlepszych w kraju. Na terenie powiatu występują liczne obszary leśne i różnego rodzaju formy ochrony przyrody. Najważniejszym jest Park Narodowy „Bory Tucholskie” oraz Zaborski Park Krajobrazowy. Produktem regionalnym powiatu jest Kaszubska Marszruta.

To sieć ścieżek i szlaków rowerowych o długości 187 kilometrów, które łączą gminy powiatu chojnickiego. Kaszubska Marszruta była szeroko opisywana w branżowej prasie turystycznej oraz została nagrodzona nagrodą Marszałka Województwa Pomorskiego. W rankingu Europejskich Szlaków Rowerowych znalazła się na szóstym miejscu. Na terenie powiatu znajduje się także rezerwat przyrodniczo – archeologiczny Kręgi Kamienne w Odrach oraz wiele zabytków, miedzy innymi Bazylika Mniejsza z XIV czy kościół w Leśnie – jedna z najlepiej zachowanych drewnianych świątyń na Kaszubach.

www.powiat.chojnice.pl
www.facebook.com/Starostwo-Powiatowe-w-Chojnicach-147381838758620/

Fot. Kaszubska Marszruta; Starostwo Powiatowe w Chojnicach

Partnerzy Serwisu Samorządowego PAP