Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.

Klub Samorządowy

Gmina Tarnowo Podgórne to atrakcyjna gmina Wielkopolski. Dobrze się tu inwestuje, pracuje, mieszka i wypoczywa. Bliskość Poznania, przechodząca przez gminę międzynarodowa trasa nr 92, łatwy dojazd do zachodniej granicy Polski powodują, że gmina Tarnowo Podgórne jest atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych inwestorów.

Tarnowo Podgórne jest jedną z 17 gmin położonych w powiecie poznańskim. Jej powierzchnia wynosi 101,4 km2 i zamieszkana jest obecnie przez blisko 21 tys. mieszkańców.

Gospodarka

Sukces gminy był możliwy dzięki wykorzystaniu posiadanych warunków w połączeniu z tworzeniem szans rozwoju istniejących i nowych przedsiębiorstw.

Najważniejszym krokiem okazało się umiejętne wykorzystanie wielkiego atutu gminy, tj. jej położenia. Bliskość Poznania, przechodząca przez gminę międzynarodowa trasa nr 92, łatwy dojazd do zachodniej granicy Polski sprawia, iż gmina Tarnowo Podgórne jest atrakcyjnym miejscem dla potencjalnych inwestorów. Aby stało się to realne władze gminy zdecydowanie postawiły na inwestowanie w tworzenie warunków rozwoju gospodarczego - przede wszystkim przestrzenne i infrastrukturalne przygotowanie terenów do zagospodarowania.

Uwolnienie mechanizmów rynkowych w gospodarce, samorządność w życiu społecznym, wolność wyboru pozwoliły wykorzystać szansę, która się pojawiła na początku lat dziewięćdziesiątych . Mechanizmy demokracji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wyłoniły grupę samorządowych liderów, których efekty działalności są wzorem dla innych gmin.

W efekcie z roku na rok wzrasta liczba podmiotów gospodarczych - zarówno dużych fabryk znanych koncernów, jak i małych lokalnych przedsiębiorstw (obecnie na terenie Gminy zarejestrowanych jest ponad 4 tysiące podmiotów gospodarczych). Powstało ponad 30 tysięcy miejsc pracy.

Rozwój gospodarczy to w konsekwencji napływ nowych mieszkańców, to kolejno coraz większe do zaspokojenia ich potrzeby życiowe, czyli konieczność rozwoju dalszych podmiotów gospodarczych sektora usług. To również większe obowiązki dla gminy i potrzeba wyższego poziomu usług publicznych - oświatowych, kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, dbałości o przyrodę i środowisko naturalne.

Z drugiej strony osiągnięcia mieszkańców i efekty gospodarcze firm stwarzają trwałą bazę dochodów gminy w perspektywie czasu, pozwalającą na swobodne realizowanie przez nią obowiązkowych zadań własnych. Tak więc stworzenie warunków rozwoju spowodowało "samonapędzający się" mechanizm gospodarczy.

Turystyka

Na terenie Gminy można korzystać z atrakcji turystycznych związanych z dwoma jeziorami: jeziorem Lusowskim i jeziorem Kierskim.

Oznakowany, nadający się do wycieczek pieszych i rowerowych, jeden z ciekawszych szlaków turystycznych w gminie prowadzący wzdłuż Jeziora Lusowskiego. Szlak rozpoczyna się w Lusowie, gdzie znajduje się neogotycki pałac z II poł. XIX wieku oraz neogotycki kościół z początku XX wieku. Dalej prowadzi do cmentarza, na którym jest grób generała Józefa Dowbora-Muśnickiego, dowódcy powstania wielkopolskiego i wiedzie brzegiem jeziora. W Lusówku przecina wypływającą z jeziora Samę. Po opuszczeniu brzegów jeziora szlak prowadzi dalej w kierunku Otowa.

Okolice jeziora Lusowskiego położone są w ciekawym przyrodniczo i historycznie krajobrazem, gdzie istnieje możliwość wędkowania rekreacji i aktywnego wypoczynku w ośrodkach wczasowych oraz na polach namiotowych i działkach rekreacyjnych.

Jezioro Lusowskie o powierzchni ok. 120 ha, położone między wsiami : Lusowo i Lusówko, w odległości 6 km od Poznania jest typowym jeziorem rynnowym o długości 5,8 km, szerokości zaledwie 500 metrów o średniej głębokości - 8,6 m. Występują w nim takie gatunki ryb jak: węgorz, leszcz, krąp, szczupak, okoń, lin, płoć, karaś, wzdręga, tołpyga.

Gospodarkę rybacką na jeziorze prowadzi Gmina Tarnowo Podgórne. Od początku lat 90-tych jezioro jest intensywnie zarybiane. Warunki wędkowania z brzegu, z licznych stanowisk wędkarskich, są bardzo dobre.

Jezioro Lusowskie i rynna rzeki Samy to 1010 hektarowy Obszar Chronionego Krajobrazu. Charakteryzuje się on :

o ukształtowaniem i nachyleniem terenu /różnice wysokości względnych wynoszą od 16 - 24 metrów/,
o dużą ilością zbiorników wodnych,
o mozaikowością form użytkowania terenów - łąk, wód, gruntów ornych, lasów,
o występowaniem torfów, iłów, piasków, żwirów, dużymi walorami przyrodniczymi /608 gatunków rzadkich roślin, w tym 47 chronionych/.

Jezioro Kierskie, malowniczo położone jest wśród lasów i pagórków, w dorzeczu Samicy Kierskiej. Akwen przepływowy obejmuje powierzchnię 310 hektarów, długości 5 km i 2 km szerokości. W najgłębszym miejscu ma 36 metrów głębokości. Jezioro Kierskie ma szereg walorów:

o stanowi zaplecze rekreacyjne miasta Poznania i gmin przyległych,
o nad jeziorem znajdują się ośrodki wypoczynkowe i żeglarskie,
o jest jednym z centrów żeglarstwa w Polsce,
o może służyć do nawodnień użytków rolnych,
o jest wykorzystywane do hodowli ryb,
o jest intensywnie zarybiane przez Polski Związek Wędkarski /występują: sandacze, okonie, amury, karpie, leszcze, płocie, karasie, liny. Wyciągano tutaj szczupaki o wadze do 12 kg, węgorze do 1,5 kg, okonie do 1,6 kg/,
o ma korzystne cechy mikroklimatu dla lokalizacji szpitali i sanatoriów,
o jest rezerwowym zbiornikiem wody pitnej dla aglomeracji poznańskiej;

Ciekawe zabytkowe parki podworskie z cennymi gatunkami drzew często o statusie pomników przyrody tj.:

o park w Lusowie,
o park w Lusówku z drzewami pomnikowymi,
o park w Jankowicach z drzewami pomnikowymi,
o park w Rumianku,
o park w Sierosławiu,
o park w Chybach,
o park w Swadzimiu

www.tarnowo-podgorne.pl

Partnerzy Serwisu Samorządowego PAP