Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.

Klub Samorządowy

Grudziądz to miasto położone na Pomorzu Nadwiślańskim. Rozlokowane zostało na prawym malowniczym brzegu Wisły stanowiącym naturalną, wschodnią granicę Ziemi Chełmińskiej – krainy, do której przynależy zarówno pod względem historycznym jak i geograficznym.

 Fot. UM Grudziądz

Historia miasta sięga okresu pierwszych Piastów i wiąże się z działalnością misyjną jaka była prowadzona na terenie Prus. Właścicielem Grudziądza oraz całej Ziemi Chełmińskiej został biskup misyjny Chrystian. W związku z nieefektywnym działaniem Chrystiana kontynuacją misji zajął się sprowadzony przez Konrada Mazowieckiego Zakon Krzyżacki, który przejął we władanie Ziemię Chełmińską wraz z Grudziądzem.

Odtąd, aż do II pokoju toruńskiego w 1466 roku miasto pozostawało we władaniu Zakonu. Po podpisaniu traktatu pokojowego Ziemia Chełmińska przeszła we władanie Polski. Miasto rozwijało się dynamicznie aż do XVII wieku, kiedy padło ofiarą nieustannych wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą.

Los Grudziądza został przypieczętowany I rozbiorem Polski w 1772 roku. Wtedy to na mocy rozbioru miasto przejęło państwo pruskie. Wkrótce po tym wydarzeniu w wyniku decyzji nowych władz, w 1776 roku wybudowano w sąsiedztwie potężną twierdzę, której walory obronne i architektoniczne po dzień dzisiejszy możemy podziwiać.

W 1920 roku po blisko 150 latach niewoli miasto powróciło ponownie w granice Rzeczpospolitej. Był to już zupełnie inny Grudziądz niż ten z okresu wojen krzyżackich. Wzrost gospodarczy trwał nadal a jego widocznym znakiem dla mieszkańców oraz dla całego kraju była zorganizowana w mieście w 1925 roku I Pomorska wystawa Rolnictwa i Przemysłu.

Oprócz walorów przemysłowych, Grudziądz nabrał także znaczenia militarnego. W mieście utworzono znane w całym kraju Centrum Wyszkolenia Kawalerii, Centrum Wyszkolenia Żandarmerii oraz Lotniczą Szkołę Strzelania i Bombardowania. Ze względu na bliskość granicy z Niemcami w Grudziądzu rozlokowano także liczne jednostki wojskowe.

We wrześniu 1939 roku ponownie miasto znalazło się w wojennej zawierusze. W wyniku agresji nazistowskich Niemiec Grudziądz znalazł się pod okupacją, naznaczoną licznymi aktami terroru i okrucieństwa. W 1945 roku miasto zostało wyzwolone, lecz niestety ponad 60% jego zasobów zostało zniszczonych. Po II wojnie światowej w Grudziądzu rozpoczął się systematyczny proces odbudowy.

Obecnie Grudziądz to nowoczesne miasto liczące 100 tys. mieszkańców. Atrakcyjne położenie miasta względem ważnych szlaków komunikacyjnych bez wątpienia wpływa na jego charakter oraz determinuje wzrost jego potencjału gospodarczego. 

Na wyróżnienie zasługuje sąsiedztwo  z trasą międzynarodową E75 Gdańsk-Cieszyn oraz bezpośredni przebieg przez miasto dwóch dróg krajowych: nr 16 w kierunku na Olsztyn, oraz nr 55 w kierunku na Nowy Dwór Gdański.

Walory komunikacyjne wzrosną jeszcze bardziej po zakończeniu budowy autostrady A-1 będącej częścią Europejskiego korytarza Transportowego łączącego Skandynawię z południem Europy. Autostrada ta przebiegać będzie w sąsiedztwie miasta, komunikując się z nim poprzez węzeł autostradowy Grudziądz.

Ponadto stworzono projekt budowy drogi szybkiego ruchu Poznań – Bydgoszcz – Grudziądz – Olsztyn, która znacznie ułatwi połączenie zachodnich obszarów kraju z północno-wschodnimi.

Grudziądz to także rozwijający się przemysł, w którym dominują branże: elektromaszynowa. lekka, budowlana  i spożywcza.  Dla potencjalnych inwestorów miasto dysponuje bogatą ofertą inwestycyjną. Dodatkową atrakcję stanowi Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna której obecność na obszarze miasta  również znacząco wpływa na jego potencjał gospodarczy. 

W zakresie kultury i turystyki Grudziądz ma także czym się pochwalić.  Miasto posiada zespół spichrzy z XVI-XVIII wieku stanowiących charakterystyczną panoramę od strony Wisły. Dodatkowo można u nas podziwiać doskonale zachowane fragmenty murów miejskich a także kościoły reprezentujące swoim stylem gotyk oraz barok. Nie możemy również zapomnieć o architekturze militarnej, której najważniejszym przedstawicielem jest grudziądzka cytadela.

W Grudziądzu można również wypocząć. Miasto posiada wspaniałe plaże nad Jeziorem Rudnickim, baseny kąpielowe oraz liczne zespoły parkowe.

Więcej informacji http://grudziadz.pl/

Partnerzy Serwisu Samorządowego PAP