Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.

Klub Samorządowy

Powiat Pruszkowski jest najmniejszym, ale za to najgęściej zaludnionym powiatem w Polsce. Dogodność położenia pod względem komunikacyjnym oraz liczne połączenia kolejowe i drogowe dodatnio wpływają na tendencje migracyjne. Dużym atutem jest bliskość międzynarodowego portu lotniczego, pasażerskiej kolejowej linii średnicowej oraz bezpośrednie połączenie z centralną magistralą kolejową Berlin-Moskwa.

Fot. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

Powierzchnia Powiat Pruszkowski wynosi 246 km2, co stanowi zaledwie 0,069% powierzchni województwa, liczba ludności to ok. 155 tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi średnio 631,3 osób/km2. Największa jest w gminach miejskich w Piastowie (3 978 os./km2) i Pruszkowie (3076 os./km2). Składa się z 6 gmin: 2 miejskich – Pruszków i Piastów, 1 miejsko-wiejskiej – Brwinów, 3 wiejskich – Nadarzyn, Michałowice, Raszyn.

Jest położony w centralnej części Województwa Mazowieckiego w obszarze metropolitalnym Warszawy. Od północnego wschodu graniczy z miastem Warszawą, od północy z Powiatem Warszawskim Zachodnim, od zachodu z Powiatem Grodziskim, od południa i południowego wschodu z Powiatem Piaseczyńskim.

Dogodność położenia pod względem komunikacyjnym oraz liczne połączenia kolejowe i drogowe, pozwalające na rosnące przemieszczanie się ludzi i towarów, dodatnio wpływają na tendencje migracyjne. Dużym atutem jest bliskość międzynarodowego portu lotniczego, pasażerskiej kolejowej linii średnicowej oraz bezpośrednie połączenie z centralną magistralą kolejową Berlin-Moskwa.

Sieć dróg krajowych jest dobrze rozwinięta i wynosi 729 km, z czego około 167 km to drogi powiatowe, systematycznie remontowane i modernizowane, również przy pomocy środków unijnych. Oprócz dróg, Powiat ma dobrze rozwiniętą infrastrukturę komunalną (sieci wodociągowe, kanalizację, oczyszczalnie ścieków, sieci gazowe, elektroenergetyczne i telefoniczne), która stwarza możliwości dalszego rozwoju przemysłu, handlu, przetwórstwa i budownictwa, także na terenach wiejskich.

www.powiat.pruszkow.pl
www.facebook.com/powiatpruszkowski

Partnerzy Serwisu Samorządowego PAP