Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź naszą politykę prywatności, żeby dowiedzieć się więcej.

Klub Samorządowy

Gmina Rypin (wiejska) jest zlokalizowana we wschodniej części województwa kujawsko-pomorskiego, na Ziemi Dobrzyńskiej. Jest drugą co do wielkości, po mieście Rypin, gminą w powiecie rypińskim. Zamieszkuje ją około 7.500 mieszkańców.

Największy obszar gminy zajmują użytki rolne, prawie 84%. Największy kompleks leśny znajduje się w południowo-wschodniej części gminy i cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i przyjezdnych ze względu na urokliwe ścieżki do Nordic Walking, wędrówek pieszych i wycieczek rowerowych. Na terenie gminy znajdują się dwa zabytkowe parki, jeden w Sadłowie, drugi w Rusinowie, stanowiące dobre miejsce do wypoczynku i rekreacji. Samorząd gminy kładzie duży nacisk na tworzenie dobrych warunków do życia dla mieszkańców i osób, chcących się tutaj osiedlić. W większości miejscowości znajdują się obiekty infrastruktury sportowej i rekreacyjnej: boiska sportowe, place zabaw, siłownie zewnętrzne, altany, tereny zielone, miejsca wypoczynku i integracji oraz świetlice. Atrakcją turystyczną są dwa jeziora położone w granicach gminy: Jezioro Czarownica i Jezioro Sadłowskie oraz przyległe do niej Jezioro Długie, a także zbiornik wodny w Balinie, wchodzący w skład większej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej.

Gmina Rypin posiada ciekawe zabytki, najwięcej zachowanych do obecnych czasów w miejscowości Sadłowo. Klasycystyczny pałac w Sadłowie pochodzący z przełomu XVIII i IXI wieku, w ostatnich latach został odnowiony i przeznaczony na cele aktywizacji społecznej. Budynek wchodzi w skład zespołu pałacowa-parkowego. W zabytkowym parku znajdują się pomniki przyrody. W Sadłowie znajduje się również kościół wybudowany w połowie XVIII wieku i jest przykładem architektury barokowej. Wraz z bogatym wyposażeniem, cmentarzem przykościelnym, dzwonnicą i ogrodzeniem wchodzi w skład zespołu kościoła parafialnego p.w. Św. Jana Chrzciciela. O dawnej, bogatej historii tej miejscowości świadczą również pozostałości zamku krzyżackiego (grodzisko) z XIV wieku. Na terenie miejscowości znajdują się zbadane archeologicznie i udokumentowane cmentarzysko kultury wielbarskiej. Na terenie Gminy Rypin przeprowadzono również badania archeologiczne potwierdzające istnienie grodziska w Borzyminie oraz ważne dla Ziemi Dobrzyńskiej miejsce osadnicze w Starorypinie z XI w., jako pierwsza siedziba obecnego Rypina. Na terenie gminy Rypin występuje kilkadziesiąt kaplic i figur przydrożnych - obiekty kultu religijnego typowe dla tego regionu.

Samorząd Gminy Rypin prowadzi liczne inwestycje mające na celu poprawę jakości życia mieszkańców, jednak nie zapomina o dziedzictwie kulturowym. Co roku organizowane są m.in. dożynki gminne, Dobrzyński Jarmark Bożonarodzeniowy, konkursy palm wielkanocnych. Dobra współpraca w organizacjami pozarządowymi, kołami gospodyń wiejskich i ochotniczymi strażami pożarnymi wpływa na realizację wielu oddanych inicjatyw społecznych.

Więcej informacji na www.rypin.pl.

GM.Rypin_pałac w Sadłowie.jpg

 

Partnerzy Serwisu Samorządowego PAP